Βελτίωση SEO Ιστοσελίδας

Η βελτίωση SEO εξασφαλίζει στην ιστοσελίδα σας την προβολή που της αξίζει. Άλλωστε μια ιστοσελίδα η οποία δεν εμφανίζεται στην μηχανή αναζήτησης Google είναι σαν να μην υπάρχει.

Περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να βρεθεί στην πρώτη σελίδα του Google βάσει λέξεων κλειδιών. Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με τις παρεχόμενες επιμέρους υπηρεσίες βελτίωσης SEO.

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η βελτιστοποίηση SEO μιας ιστοσελίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι επιχειρηματικό έξοδο για μια ακόμα προωθητική ενέργεια. Η υπηρεσία « Βελτίωση SEO Ιστοσελίδας » χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε θέματα  SEO και η δεύτερη η πραγματοποίηση βελτιώσεων τόσο στην ιδία την ιστοσελίδα (on page seo) όσο και εκτός ιστοσελίδας (off page seo).

Η εργασίες ξεκινούν με τον ορισμό από τον πελάτη των λέξεων κλειδιών με τις οποίες θέλει να εμφανίζεται η επιχείρηση στην μηχανή αναζήτησης Google. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να είναι από 1 ως και 10. Θα πρέπει να αναφέρονται όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται στο αντικείμενο που στοχεύει η επιχείρηση.

Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με τις παρεχόμενες επιμέρους υπηρεσίες. Οι εργασίες είναι συνεχείς και στόχο έχουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας του πελάτη στην υψηλότερη δυνατή θέση της μηχανής αναζήτησης Google, βάση των λέξεων κλειδιών που έχει ορίσει. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την θέση μιας ιστοσελίδας στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google βελτιστοποιούνται ανάλογα.

Στην ιστοσελίδα (On-Page SEO)

Title (Τίτλος Ιστοσελίδας)
Title Tags (Τίτλοι Άρθρων & Σελίδων)
Meta Descriptions (Ειδικευμένες περιγραφές)
Meta Keywords (Ειδικευμένες λέξεις κλειδιά)
Image Tags (Τίτλοι εικόνων)
Content (Περιεχόμενο ιστοσελίδας)
Blog (Ιστολόγιο ειδήσεων)
Αρχεία Robots.txt & Sitemap.xml
Website Speed (Ταχύτητα φόρτωσης)
H1, H2, H3, H4, H5 Titles (Μεγέθη Επικεφαλίδων)
Εφαρμογή Πιστοποιητικού SSL/HTTPS

Εκτός ιστοσελίδας (Off-Page SEO)

Google Webmaster Tools
Structured Data
Rich Snippet
Δημιουργία & Προώθηση Περιεχομένου
Google Local Business
Private WEB 2.0 Propertise
Καταχώρηση σε Ελληνικούς Καταλόγους
Δημιουργία Social Signals
Private Blog Network
Δημιουργία WEB 2.0 Profiles

 

Επισύμανση

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων του Google εξαρτάτε από τον ανταγωνισμό στις λέξεις κλειδιά στόχευσης. Ιστοσελίδες με μικρό ανταγωνισμό μπορούν να εμφανιστούν στις πρώτες σελίδες του Google σε λιγότερο από 90 ημέρες ενώ ιστοσελίδες με μεγαλύτερο ανταγωνισμό ή πρόσφατα δημιουργημένες μπορεί να χρειαστούν περισσότερους από 6 μήνες.