ΠΜΣ Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Client:  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
  • Info:+30 213-2088516 |  rheum.msk@gmail.com

View Project

Σκοπός του ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» είναι: - Να προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ρευματολογία και Μυοσκελετική Υγεία - Να προάγει την έρευνα στις ρευματικές/μυοσκελετικές παθήσεις καθώς και να καλλιεργήσει την συντονισμένη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική διαχείριση ασθενών με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις από καλά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κλπ.). - Να εκπαιδεύσει τους λειτουργούς υγείας στην διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης των συχνότερων ρευματολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc in Rheumatology - Musculoskeletal Health) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται: Α) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων (90 ECTS) Β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων Γ) Η συμμετοχή στα Φροντιστήρια Κλινικής Εξάσκησης και Δ) Η επιτυχής δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.