ΠΜΣ Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Client:  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
  • Info:+30 213 2061307 |  geriatric.pms.uoa@gmail.com

View Project

Σκοπός του ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της γήρανσης και της γηριατρικής. Το γνωστικό αντικείμενο της γηριατρικής περιλαμβάνει τη μελέτη και την άσκηση της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης προσαρμοσμένης στους ηλικιωμένους ασθενείς, και τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη της ειδικής νοσολογίας της τρίτης ηλικίας, των λεγόμενων και γηριατρικών συνδρόμων.